informacje o klimatyzacji

2011-09-21 18:18

Dlaczego używa się dwóch metod odpowietrzania instalacji chłodniczej w klimatyzatorach "dzielonych"?
Czy używanie pompy próżniowej jest konieczne w przypadku, gdy długość przewodów "freonowych" jest standardowa (tzn. użyte są przewody dołączane do zestawu), a urzadzenie jest napełnione czynnikiem chłodniczym? Czy nie wystarczy w takiej sytuacji metoda jaką obserwowoałem u niektórych montujących, a nawet opisywana w instrukcjach, polegająca na "przepłukaniu" układu czynnikiem wypuszczonym z jednostki zewn.?
Jakie inne korzyści daje użycie pompy próżniowej, w porównaniu z metodą "przegonienia" powietrza czynnikiem chł.?