instalacja hydrauliczna

2014-02-27 20:21
To zależy od tego czy masz to wszystko na jednej pompie.(jeżeli masz pompę ładującą to nic z tego nie będzie) 
Generalnie obieg przez bojler nie jest "krótkim" obiegiem. 
Do "krótkiego" obiegu potrzebujesz zawór nadmiarowo-upustowy lub zawór "4D". 
Ręcznie możesz go korygowć (zawór "4D") , ale już jedna osoba "płakała" że nie może osiągnąć zadowalającej temperatury na kotle. (po rozpaleniu musi być pełne mieszanie , potem zależnie od zapotrzebowania na ciepło) 
Na dłuższą "metę" ręczne kręcenie zaworem jest "robotą" co najmniej "syzyfową". 
Jeśli do instalacji dodasz zawór upustowy (tzw. by-pas) to osiągniesz efekt "krótkiego obiegu" czyli podgrzewania powrotu gorącą wodą. Według mnie powinno się zawsze zacząć modernizację instalacji od zaworów termostatycznych i zaworu upustowego, a dopiero gdy jest to niewystarczające dodawać zawory 3/4D.
 praca zaworu "4D" przypomina pracę chłodnicy samochodowej. To zależy od tego czy masz to wszystko na jednej pompie.(jeżeli masz pompę ładującą to nic z tego nie będzie) 
Generalnie obieg przez bojler nie jest "krótkim" obiegiem. 
Do "krótkiego" obiegu potrzebujesz zawór nadmiarowo-upustowy lub zawór "4D". 
Ręcznie możesz go korygowć (zawór "4D") , ale już jedna osoba "płakała" że nie może osiągnąć zadowalającej temperatury na kotle. (po rozpaleniu musi być pełne mieszanie , potem zależnie od zapotrzebowania na ciepło) 
Na dłuższą "metę" ręczne kręcenie zaworem jest "robotą" co najmniej "syzyfową". 
Jeżeli zechcesz jednak zawór "3D" to tylko "temperaturowy" np. firmy ESBE TV25 
Temperaturowe zawory trójdrogowe nie potrzebują sterownika - działają pod wpływem temperatury. 
Wspomniany przeze mnie miesza wodę z  instalacje hydrauliczne Warszawa zasilania na powrót (kończy swoje działanie po osiągnięciu na powrocie temperatury 55'C)
 praca zaworu "4D" przypomina pracę chłodnicy samochodowej. 
To zawór sam otwiera duży obieg i mały w zależności od zmieniających się warunków. 
Coś jak termostat w chłodnicy (robi to "inteligentnie" , nie zawracając nam głowy)
To zawór sam otwiera duży obieg i mały w zależności od zmieniających się warunków. 
Coś jak termostat w chłodnicy (robi to "inteligentnie" , nie zawracając nam głowy)